Datenschutzpolitik

Lesen Sie die Datenschutzerklärung des G-Volt-Photovoltaik-Großhändlers.

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Jesteśmy hurtownią fotowoltaiczną G-VOLT Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Aleja Rodziny Gürtlerów 81, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 9542841752, który jest administratorem Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@gvolt.de lub telefonicznie: +48 668 944 655

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu www.gvolt.pl (dalej: „Serwis”) w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w Serwisie oraz w celu późniejszej kompleksowej obsługi zawartej umowy sprzedaży towaru oferowanego w Serwisie na każdym etapie realizacji jej postanowień, jak również w celu kontaktu z Tobą w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.

Podsumowując, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą i kontaktu z Tobą.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Administrator może wykorzystać informacje, które nam przekazujecie na naszej stronie lub w inny sposób, dla celów marketingu bezpośredniego, do otrzymywania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji na temat naszych usług, w tym wydarzeń, które naszym zdaniem mogą Was zainteresować.

Takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO). Mam nadzieję, że nie uznasz naszych działań za naruszające Twoje prawa i wolności. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie dane osobowe nam potrzebne, najlepiej umieszczone w Serwisie przez Ciebie bezpośrednio.

Ponadto przetwarzamy dane każdego użytkownika charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszego Serwisu (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy korzystasz z Serwisu za pomocą laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów statystycznych oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów Serwisu i poprawa jej jakości.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych. Prawnie uzasadniony interes Administratora to zarządzanie naszą relacją z Wami; określenie Waszych potrzeb, ulepszanie naszych usług i rozwiązań; egzekwowanie naszych warunków świadczenia usług, jak i innych warunków, zapewnienie bezpieczeństwa naszym systemom, zarządzanie relacjami z dostawcami usług i produktów, rozwijanie relacji z partnerami biznesowymi, ochrona interesów prawnych Administratora.

Wykorzystujemy Wasze dane osobowe dla celów:

 • Realizacji umów sprzedaży towaru oferowanego w Serwisie oraz kontaktu z Tobą;
 • Relacji biznesowych: zarządzania i administrowania naszą relacją z Wami, w tym prowadzenia rejestrów zawierających informacje o działalności, usługach, tak aby dostosować naszą ofertę do Waszych potrzeb, rozbudować naszą relację i w odpowiedni sposób ukierunkować naszą działalność marketingową oraz kampanie promocyjne;
 • Komunikacji: przesyłania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji o naszych usługach;
 • Ankiet i informacji zwrotnych otrzymanych od klientów: w tym informacji na temat wydarzeń oraz aktywności dotyczących uzyskiwania informacji zwrotnych i opinii klientów oraz reagowanie na ewentualne problemy i wątpliwości;
 • Monitoringu stron internetowych: sprawdzanie poprawności funkcjonowania stron internetowych i innych usług technologicznych oraz optymalizowanie ich funkcjonalności;
 • Bezpieczeństwa online: ochrona naszych aktywów informacyjnych i platform technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz monitorowanie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • Regulacyjnych: wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych Administracyjnych, w tym wymogów audytowych i sprawozdawczości;
 • Zarządzanie dostawcami, którzy świadczą na naszą rzecz usługi;
 • Prawnie uzasadnionego interesu: w celu realizowania potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, wymienionych w niniejszej Polityce.

Wykorzystujemy również pliki Cookies w naszym Serwisie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

− zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,

− poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu,

− korzystać z narzędzi analitycznych.

Tutaj również podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest lepsze działanie Serwisu.

Zgoda na cookies. Podczas rejestracji w naszym Serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.

Cookies własne – wykorzystujemy je w celu poprawy działania Serwisu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz Serwis, podobnie jak wiele innych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym Serwisie następująco:

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba użytkowników, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do korzystania z Serwisu, czas spędzony w Serwisie, etc.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobę które są niezbędne i w minimalnym zakresie, przy czym możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres
 • datę urodzenia
 • numer telefonu,
 • adres email,
 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
 • parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Administrator nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z tych przepisów, wymiana lub przekazanie informacji może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:

 • za Wszą zgodą;
 • dostawcom oraz innym administratorom danych osobowych: wspierającym naszą działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, dostawcom usług administracyjnych oraz outsourcingowi procesów prawnych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych;
 • organom ścigania i naszym organom regulacyjnym: lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką;
 • właściwym stronom w sytuacjach nagłych: w szczególności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, personelu i organizacji;
 • Wam w odniesieniu do świadczenia przez nas usług;
 • dostawcom usług weryfikacyjnych: tak abyśmy mogli spełniać zobowiązania prawne związane z zapobieganiem przestępczości lub ochroną przed nią, praniem brudnych pieniędzy, weryfikacją sankcji i innymi wymaganymi kontrolami.

W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały, to oczywiście Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np. z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw 

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO) 
 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO) 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO) 
 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO) 

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail na adres biuro@gvolt.de lub telefonicznie: +48 668 944 655

7. Skarga do organu nadzorczego 

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe 

Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie 

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. Pozostałe zaś dane osobowe nie są w ten sposób przetwarzane.

11. Rozpatrywanie wniosków w zakresie Państwa uprawnień

Wszelkie wnioski związane z Waszymi uprawnieniami prosimy zgłaszać na piśmie na adres Administratora: Aleja Rodziny Gürtlerów 81, 41-700 Ruda Śląska oraz dodatkowo w formie skanu pisma na adres: biuro@gvolt.de Wnioski muszą być podpisane i muszą zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres i najlepiej także Wasz adres e-mail, w celu sprawdzenia Waszej tożsamości.

Tam, gdzie obowiązujące prawo przewiduje opłatę administracyjną za realizację takiego żądania (w tym żądań nieodpowiedzialnych lub przesadnych), Administrator może pobierać taką opłatę.

Wszelkie wnioski zgłaszane w ramach obowiązujących przepisów rozpatrywane będą przez Administratora w sposób niezwłoczny i należyty. Odpowiemy na nie najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

W przypadku odrzucenia wniosku, a także w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy, w tym RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian w niniejszej Polityce. Spodziewamy się, iż będą to przeważnie drobne zmiany, mogą też jednak nastąpić zmiany bardziej istotne. Datę ostatniej modyfikacji wskazujemy na końcu tego dokumentu.
Zmiany takie umieszczać będziemy na tej stronie.

GermanFrenchPolandEnglishCzech

Account details will be confirmed via email.